شهید مسیحی اهل گنبد کاووس استان گلستان روبرت اودیسیان جانباز 70درصد

نام:روبرت اودیسیان
نام پدر:آرام
تاریخ تولد:1345/02/14
تاریخ شهادت:1392/05/06
محل تولد:گنبد کاووس
محل شهادت:بیمارستان ساسان تهران
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت