نام:محمدعلی علوی
نام پدر:سید علی اكبر
تاریخ تولد:1338/11/15
تاریخ شهادت:1360/07/05
محل تولد:استون آباد
محل شهادت:محورآبادان-ماهشهر
ورود به صفحه شهید

 

نام:عباس حسینی محمد آبادی
نام پدر:سیدعلی
تاریخ تولد:1345/06/05
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل تولد:محمداباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن تخم افشان
نام پدر:سيدعلي اكبر
تاریخ تولد:1339/01/01
تاریخ شهادت:1362/05/27
محل تولد:زرین گل
محل شهادت:سرپل ذهاب
ورود به صفحه شهید
نام:صحبت الله یوسفی
نام پدر:سيداحمد
تاریخ تولد:1303/07/17
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:اسماعیل مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1346/06/01
تاریخ شهادت:1363/05/02
محل تولد:یساقی
محل شهادت:حمیدیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/11/28
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:عباس هاشمي فشاركي
نام پدر:سيد محمد
تاریخ تولد:1321
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید
نام:ابراهیم هاشمی
نام پدر:سيدرضا
تاریخ تولد:1311/09/19
تاریخ شهادت:
محل تولد:
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدابراهیم میركریمی
نام پدر:سیدکوچک
تاریخ تولد:1345/04/26
تاریخ شهادت:1362/05/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:مهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین میرغنی
نام پدر:سیدنور
تاریخ تولد:1351/01/01
تاریخ شهادت:1367/04/04
محل تولد:شاهرود
محل شهادت:جزیره مجنون
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبدالله میر عابدینی
نام پدر:سیدبابا
تاریخ تولد:1345/04/01
تاریخ شهادت:1364/06/08
محل تولد:دشتی کلاته
محل شهادت:هورالعظیم
ورود به صفحه شهید

 

نام:ابراهیم میرصالحی
نام پدر:سیداسماعیل
تاریخ تولد:1341/12/03
تاریخ شهادت:1361/09/21
محل تولد:گرگان
محل شهادت:تپه صدا و سیمای مهاباد
ورود به صفحه شهید
نام:یعقوب میرصادقی
نام پدر:سیدمحمد
تاریخ تولد:1344/08/01
تاریخ شهادت:1365/01/07
محل تولد:بهشهر
محل شهادت:سلمانیه عراق
ورود به صفحه شهید

 

نام:ولی الله(مجید) میرشهیدی
نام پدر:سیدیوسف
تاریخ تولد:1341/08/10
تاریخ شهادت:1366/04/05
محل تولد:گرگان
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمود ميرفندرسكي
نام پدر:سيدابراهيم
تاریخ تولد:1337/01/03
تاریخ شهادت:1362/04/05
محل تولد:سیدآباد
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت