نام:یعقوب طیلانی داغلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1339/10/16
تاریخ شهادت:1361/09/05
محل تولد:طیلان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:بتول نوعی باهوش
نام پدر:محمدرحیم
تاریخ تولد:1319/01/01
تاریخ شهادت:1360/07/07
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید
نام:احمد میرحیدری
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:1360
محل تولد:
محل شهادت:گرگان - داخل سپاه
ورود به صفحه شهید
نام:علی اصغر قبادی گیوری
نام پدر:اسدالله
تاریخ تولد:1325
تاریخ شهادت:1386
محل تولد:
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مهناز صحرانورد
نام پدر:محمدرضا
تاریخ تولد:1341/01/26
تاریخ شهادت:1360/06/12
محل تولد:سبزوار
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:كریم شهیدحسینی
نام پدر:سید یحیی
تاریخ تولد:1342/04/01
تاریخ شهادت:1360/06/28
محل تولد:دودانگه
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن سیدرضایی
نام پدر:میرزا احمد
تاریخ تولد:1329/09/01
تاریخ شهادت:1360/06/06
محل تولد:قلعه نو خرقان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد سیدباقری
نام پدر:سيدرحيم
تاریخ تولد:1322/12/29
تاریخ شهادت:1365/05/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا شریعتی فرد
نام پدر:حبیب الله
تاریخ تولد:1337/01/01
تاریخ شهادت:1360/08/24
محل تولد:مشهد
محل شهادت:جنگل آمل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:حسن سلیمانی
نام پدر:غلامحسین
تاریخ تولد:1312/07/05
تاریخ شهادت:1358/01/14
محل تولد:زابل
محل شهادت:پیرواش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:قنبر علی ستوده
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1334/07/18
تاریخ شهادت:1363/09/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید
نام:یوسف علی ستوده
نام پدر:علی اصغر
تاریخ تولد:1337/09/24
تاریخ شهادت:1363/09/28
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین رضاپور
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1320/02/06
تاریخ شهادت:1361/06/24
محل تولد:بندرترکمن
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد شریف خمبری
نام پدر:گل خان
تاریخ تولد:1339/09/10
تاریخ شهادت:1358/01/14
محل تولد:جهان آباد
محل شهادت:پیرواش
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:نعمت الله رحمان نژاد
نام پدر:ذکریا
تاریخ تولد:1322/12/29
تاریخ شهادت:1360/05/25
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان - خ خمینی
ورود به صفحه شهید

 

نام:عزیزالله دیلم
نام پدر:سلطانعلی
تاریخ تولد:1328/06/02
تاریخ شهادت:1373/03/30
محل تولد:عباس آباد
محل شهادت:حرم امام رضا(ع)
ورود به صفحه شهید

 

 

 

نام:ناصر حسنوند اصل ارجقي
نام پدر:یدالله
تاریخ تولد:1343/04/01
تاریخ شهادت:1362/01/17
محل تولد:تهران
محل شهادت:مهاباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:هوشنگ افشار
نام پدر:احمد
تاریخ تولد:1315/11/15
تاریخ شهادت:1360/06/14
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:محمد آقایی نژاد
نام پدر:عباسعلی
تاریخ تولد:1350/04/27
تاریخ شهادت:1360/05/08
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

 

نام:مجید جعفری
نام پدر:محمد
تاریخ تولد:1348/07/01
تاریخ شهادت:1363/08/24
محل تولد:گنبد
محل شهادت:مريوان
ورود به صفحه شهید

 

نام:حبیب الله شریعتی فرد
نام پدر:عبدالجواد
تاریخ تولد:1311/06/17
تاریخ شهادت:1360/08/24
محل تولد:گرگان
محل شهادت:جنگل آمل
ورود به صفحه شهید

 

 

نام:غلامرضا ويزواري
نام پدر:مختار
تاریخ تولد:1334/06/20
تاریخ شهادت:1365/05/20
محل تولد:گرگان
محل شهادت:گرگان
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت