نام:ایوب طیلانی داغلی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1342/04/15
تاریخ شهادت:1365/11/11
محل تولد:طیلان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسین توکلی پلرم
نام پدر:فتح الله
تاریخ تولد:1346/08/20
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل تولد:پلرم
محل شهادت:فاو
ورود به صفحه شهید
نام:خداوردی تورانی
نام پدر:شاه محمد
تاریخ تولد:1320/10/01
تاریخ شهادت:1365/12/23
محل تولد:محمدزمان خان
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا پیری
نام پدر:محّمد
تاریخ تولد:1343/04/10
تاریخ شهادت:1362/8/26
محل تولد:گنبد
محل شهادت:بانه
ورود به صفحه شهید

 

نام:فروردين يازرلو
نام پدر:يوسف
تاریخ تولد:1340/01/17
تاریخ شهادت:1364/12/27
محل تولد:ازدارتپه
محل شهادت:سلیمانیه
ورود به صفحه شهید

 

نام:یعقوب یوسفی
نام پدر:محمود
تاریخ تولد:1348/03/01
تاریخ شهادت:1365/12/19
محل تولد:چهارده
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:رضا قلی مقصودلو
نام پدر:حمزه
تاریخ تولد:1341/03/01
تاریخ شهادت:1365/12/04
محل تولد:سرخنکلاته
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:علیرضا یگانه
نام پدر:اسماعیل
تاریخ تولد:1345/06/13
تاریخ شهادت:1365/10/21
محل تولد:گرمه
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مفیدی یساقی
نام پدر:محمدعلی
تاریخ تولد:1347/11/28
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل تولد:یساقی
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:غلامرضا مشهدي
نام پدر:موسي
تاریخ تولد:1343/10/10
تاریخ شهادت:1365/11/03
محل تولد:سنگدوین
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

 

نام:عبد الله هلاكو
نام پدر:خان محمد
تاریخ تولد:1319/06/08
تاریخ شهادت:1365/12/12
محل تولد:مینودشت
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:موسی الرضا مصطفی لو
نام پدر:جعفر
تاریخ تولد:1345/06/01
تاریخ شهادت:1366/11/14
محل تولد:ریگ چشمه
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید
نام:حمیدرضا مسعودی
نام پدر:ملك بابا
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل تولد:سالیکنده
محل شهادت:پاسگاه زید
ورود به صفحه شهید

 

نام:جعفر مزرعه
نام پدر:جمشید
تاریخ تولد:1348/06/17
تاریخ شهادت:1367/03/04
محل تولد:حکیم آباد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

 

نام:رضا مرندی شیره جینی
نام پدر:یونس
تاریخ تولد:1348/03/02
تاریخ شهادت:1365/11/05
محل تولد:گنبد
محل شهادت:شلمچه
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت