سید حمیدرضا حسینی (خبرنگار شهید فاجعه منا)

 

نام:حمیدرضا حسینی
نام پدر:
تاریخ تولد:1355
تاریخ شهادت:1394/07/02
محل تولد:کردکوی
محل شهادت:عربستان - منا
ورود به صفحه شهید

زهرا قلی پور اردکانی

 

نام:زهرا قلی پور اردكانی
نام پدر:علی
تاریخ تولد:1340
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:تهران
محل شهادت:قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمد علي روحانی فرد
نام پدر:ميرزا
تاریخ تولد:1325/05/03
تاریخ شهادت:1364/12/01
محل تولد:ایلوار
محل شهادت:اهواز
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسن حسینی
نام پدر:سید ابوالقاسم
تاریخ تولد:1344/04/01
تاریخ شهادت:1367/05/27
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:فاضل آباد
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدرضا معززی
نام پدر:اله یار
تاریخ تولد:1340/1/17
تاریخ شهادت:1372/12/26
محل تولد:علی آباد
محل شهادت:منطقه قره باغ ارمنستان
ورود به صفحه شهید

 

نام:محمدطاهر طاهری
نام پدر:آیت الله سید حبیب الله
تاریخ تولد:1338/09/21
تاریخ شهادت:1363/12/05
محل تولد:نجف اشرف
محل شهادت:
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت