نام:داوود مهدوی فرد
نام پدر:اکبر
تاریخ تولد:1345/03/01
تاریخ شهادت:1367/05/03
محل تولد:نودیجه
محل شهادت:باختران
ورود به صفحه شهید

 

شهید مسیحی اهل گنبد کاووس استان گلستان روبرت اودیسیان جانباز 70درصد

نام:روبرت اودیسیان
نام پدر:آرام
تاریخ تولد:1345/02/14
تاریخ شهادت:1392/05/06
محل تولد:گنبد کاووس
محل شهادت:بیمارستان ساسان تهران
ورود به صفحه شهید
نام:ادموند بالیانس خانقاه
نام پدر:گریگور
تاریخ تولد:1342/02/05
تاریخ شهادت:1367/04/21
محل تولد:
محل شهادت:نهرعنبر
ورود به صفحه شهید

 

نام:قربان محمد آدی زاده
نام پدر:بهرام دردی
تاریخ تولد:1356/06/08
تاریخ شهادت:1377/02/24
محل تولد:عرب لاله گون
محل شهادت:پادگان تهران
ورود به صفحه شهید

 

نام:حسين مير شكار شموشكي
نام پدر:تقي
تاریخ تولد:1347
تاریخ شهادت:1367/03/02
محل تولد:گرگان
محل شهادت:سومار
ورود به صفحه شهید

4000شهید استان گلستان

4000شهید استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت